Oosterblokker - Opmeer - De Weere
06-30877607
info@leevstijl.nl

LEEFSTIJLPROGRAMMA

Leefstijlcoach in bedrijf

Gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering

Sinds 1 januari 2019 worden verschillende programma’s voor duurzame gezondheid door je zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, zonder gevolgen voor het Eigen Risico. Deze worden ook wel GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) genoemd. 

Voor wie?

Je kunt kosteloos deelnemen aan een leefstijltraject: het wordt door de verzekeraars volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering en heeft geen invloed op je eigen risico. NB. Mocht dit anders zijn of worden i.v.m. wijzigingen van de verzekering dan zal ik u daarvan op de hoogte stellen. 

Je kunt je aanmelden voor het leefstijlprogramma als je:

  • 18 jaar of ouder bent
  • Ernstig overgewicht (Body Mass Index 30) hebt.
  • Overgewicht (BMI 25 en lager dan 30) én extra risicofactoren, die kunnen leiden tot Diabetes Mellitus type 2 (DM2), hart- en vaat ziekten (HVZ), slaapapneu of artrose.

Voorbeeld: stel je weegt 96 kilo en bent 1,75 meter lang. Je kunt dan als volgt je BMI berekenen  96 : (1,75 x 1,75) = BMI 31,3.  Je kunt ook via de site van het voedingscentrum je  BMI berekenen.

Hoe ziet het Leefstijlprogramma er uit?

Het leefstijlprogramma bestaat uit individuele gesprekken gecombineerd met groepsbijeenkomsten verdeeld over een basisprogramma en een onderhoudsprogramma. Het basisprogramma van ongeveer 8-9 maanden bestaat een intakegesprek, groepssessies en tussentijdse individuele gesprekken.

Het onderhoudsprogramma heeft een soortgelijke opzet als het Basisprogramma.

Thema’s groepssessies

  • Voeding
  • Ontspanning
  • Beter slapen
  • Beweging (i.s.m. een sport/beweegcoach)
  • Volhouden
  • Motivatie
  • Positieve gezondheid

Hoeveel tijd gaat mij dit kosten? 

De basisfase is intensief om goed door te kunnen pakken. In 8-9 maanden tijd zult u een intakegesprek en 2 tussentijdse gesprekken met mij hebben. Daarnaast zijn er 8 groepssessies van 1,5 uur. Dit komt neer op een gemiddelde tijdinvestering van 2 uur per maand plus de tijd die je hier zelf in investeert. Dit is per persoon verschillend. Over het algemeen is het wel zo dat hoe meer tijd je hieraan besteedt, hoe sneller je resultaat ziet.

Het Onderhoudsprogramma is om u te kunnen blijven monitoren en bestaat eveneens uit individuele gesprekken en groepssessies in 16 maanden. Het onderhoudsprogramma kost je dus de helft minder tijd omdat de tijd tussen de sessies door twee keer zo lang is als bij het basisprogramma. Ook de tijd die je thuis besteedt aan je leefstijlverandering is uiteraard afhankelijk van jouw eigen wensen en inzet. Inmiddels zullen de veranderingen die je in het basisprogramma hebt gedaan, je makkelijker af gaan en minder moeite en energie kosten.